כוחה של מילה

"...סיפרתי לו על המחזה שאותו אני כותב. לאחר שניה של היסוס שאלתי: "איך אדם יודע שמה שהוא כותב זה טוב?" הוא חייך ואמר: "תראה, כשאתה הולך לקופת חולים לבדיקת דם, אין שופכים את כל דמך. לוקחים טיפה. מה שיש בטיפה יש בכל הדם. ראינו כמה דברים שכתבת, זה יפה מאוד. אין סיבה שמה שתכתוב עכשיו לא יהיה טוב. "הדברים שאמר, פשוטים ככל שישמעו, עודדו אותי מאוד ונסכו בי ביטחון. לא פעם, כשעולה בזכרוני אותה פגישה, אני מהרהר עד כמה מסוגלים אנו לחרוץ גורלות על ידי מילה אחת מעודדת, או להפך - מעקרת. לולא העידוד של אלתרמן אינני יודע מתי היה "בוסתן ספרדי" עולה על הבמה."

(יצחק נבון, כל הדרך - אוטוביוגרפיה) 

Htikshoret.com 

חגית אהרוני, מנתחת התנהגות

קשיי התנהגות - פתרונות מחוץ לקופסא להתמודדות הורים עם קשיי התנהגות אצל ילדים בהקשרים של למידה, סירוב ללמידה ולהכנת שיעור בית, ייעוץ לקראת שילוב, טיפול התנהגותי - ABA