גזירי נייר-2-שקוף.png
נעים מאוד
Hagit0037-closup-website.jpg

הי, שמי חגית, מנתחת התנהגות, מנחת שילוב, מחברת ספרי ילדים בנושא אוטיזם וספרות חברתית

בוגרת התכנית ללימודי ניתוח התנהגות בבית ברל ובעלת תואר BA בתולדות התיאטרון, אוניברסיטת חיפה. התחלתי את דרכי בטיפול לפני כ-7 שנים, לאחר הכשרה כמטפלת התנהגותית בגישת ABA מטעם "בית ליאור". במקביל הרחבתי את כישוריי בלימודי הידרותרפיה וטיפול בסנוזלן במסגרת בית "איזי שפירא". ליוויתי במשך שנים ילדים המאובחנים בלקויות מורכבות, לרבות לקויות תקשורתיות, קוגניטיביות, אינטלקטואליות - מוגבלות שכלית התפתחותית, קשיי קשב וריכוז והיפראקטיביות וכן מוגבלויות מוטוריות מורכבות. עיקר עיסוקי בייעוץ והדרכת סייעות ומשלבות בגני הילדים וכן משפחות משלבות. 

 

השילוב היעיל באמת מבוסס על מרכיבים רבים, ומנקודת מבטי חייבים להתקיים לפחות ארבעה עיקריים;

הראשון והעיקרי, עסקינן בשיתוף. שילוב הוא מונח בעל קונוטציה פסיבית, לעומת זאת שיתוף יוצא מתוך הנחה שהאחר שותף ותורם לעשייה באופן אקטיבי ובהתקיים תנאי זה - מתקיים שיוויון.

השני, המודעות לשוויון, כלומר לשיתוף מלא, מתחילה לאו דוקא בתוך מערכת החינוך, אלא הרבה לפני כן. בבית, בחינוך לערכים שאנו מקנים לילדנו. 

השלישי, על מערכת החינוך להתאים ולהצעיד עצמה לתקופה המודרנית ולעתיד שבו כמות האבחונים עולה מידי יום. על הסביבה החינוכית להיות מותאמת לילדים המשותפים, ובתוך כך על הצוותים להיות בעלי הכשרה מקיפה ובהתאם לזכות, לפי הצורך, במענה מהמערכת.

הרביעי - השילוב כתהליך ארוך ומתמשך מחייב שיתוף פעולה מלא של הצות המשלב והמשפחות.       

 

חשוב לחזור ולהדגיש; שילוב הוא מומחיות המחייבת ידע רלוונטי רחב ומקיף. בהתאם, דרושה הכשרה יסודית לכל העוסקים במלאכה. לצערנו, המציאות מראה תמונה אחרת; ישנה הסכמה מצד משרד החינוך על הצורך בהכשרה, אולם, בפועל, לא נעשה כל צעד אופרטיבי ויעיל ולמעשה, ממשיך הוא לקלוט סייעים וסייעות ללא הכשרה מתאימה ואף ללא ניסיון או השכלה רלוונטיים.

כתוצאה מכך, ילדים רבים מוצאים עצמם ללא מענה ראוי, ולא זוכים למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. סייעות שנקלטות במערכת לא זוכות לליווי צמוד, גם לא להכשרה ומחמיצות שפע הזדמנויות לקידומם של הילדים, ולו רק בשל היעדר יכולת זיהוי של מצבים להתערבות, או להבדיל, היעדר התערבות. רבים מאנשי החינוך הותיקים חוששים לשלב ילדים במסגרות השונות בהיעדר הכלים מתאימים לשילוב ומענה תומך מצד המערכת. ואם כבר התגברו על החשש, מתקבל, לרוב רק ילד אחד לכיתה/גן והרי שילובו של ילד אחד בלבד במקום מספר ילדים משולבים מחטיא לחלוטין את מטרת השילוב ואף חוטא לאיזון ולאותו שיוויון מיוחל אליו אנו שואפים להגיע (על כך בהרחבה במאמר "משילוב לשיתוף".

 

על כן, יש לפעול ביתר שאת במתן הסברה מקיפה, רחבה ככל האפשר, ולהעלות את המודעות לשיתוף ולשוויון, ולא להסתפק בשילוב במובנו הצר.

שנת לימודים פורייה!